Älg och Kron skötselområde Mark SO

Utföres på hösten: Inrapportering av datum efter rensning av punkter från mitten Oktober till början November.

 

Utföres på våren: Inrapportering resultat spillningsinventering från 1/4 till 16/4.

Ansvariga:

Styrelsen i Älg & Kron Skötselområde Mark SÖ

E-post: spillningsinventering@algimark.se

Exempel på inskrivning

 

 

  

----------------------------------------------------------------------

Inmatning börjar nedan.

----------------------------------------------------------------------

Jaktlag:

Din e-post:

1,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

2,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

3,Traktnr:

Nord: Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

4,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

5,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

6,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

7,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

8,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

9,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Punkter:(St) Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

10,Traktnr:

Nord:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Öster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Väster:Punkter:(St) Högar:(Antal) eller Rensning (Ja)

Söder: Punkter:(St) Högar (Antal) eller Rensning (Ja)

Traktens vegetation är: 1,2,3,4,5,6,7,8

Datum:

Kommentar eller Info: