Älg och Kron skötselområde Mark SO

2014 

Rapportörens namn   tomas ekbladh
Jaktlag   trantorp
Antal   3 st
Jakt Mark   trantorp
Datum   2014-06-07
 

hind,kalv,spetshjort

Rapportörens namn   Johan Lundblad
Jaktlag   Backens
Antal   2
Jakt Mark   Attared
Datum   2014-08-16

 

Rapportörens namn   Johan Lundblad
Jaktlag   Backen
Antal   3
Jakt Mark   Attared
Datum   20140826

 

Rapportörens namn   Richard Qvarfell
Jaktlag   Ålbäcken
Antal   3
Jakt Mark   Ålbäcken
Datum  

20140928

 

Rapportörens namn   Bent Sörensen
Jaktlag   Kappelabo
Antal   2
Jakt Mark   Kappelabo
Datum   2014-10-01
 
Hind &kalv

 

Rapportörens namn   Richard Qvarfell
Jaktlag   Ålbäcken
Antal   6
Jakt Mark   Ålbäcken
Datum   20141014

 

Rapportörens namn   Richard Qvarfell
Jaktlag   Ålbäcken
Antal   2
Jakt Mark   Ålbäcken
Datum   20141004
 
Hind o kalv

 

Rapportörens namn   Carl-Anders Axelsson
Jaktlag   Spjutås
Antal   2
Jakt Mark   Spjutås
Datum   2014-10-13

 

Rapportörens namn   Carl-Anders Axelsson
Jaktlag   Spjutås
Antal   7
Jakt Mark   Tosthult
Datum   2014-10-14

 

Rapportörens namn   Bent SÖrensen
Jaktlag   Kapellsbo
Antal   2
Jakt Mark   Kapellabo
Datum   2014-10-15

 

Rapportörens namn   Carl-Hilding Persson
Jaktlag   Dalagänget
Antal   2+1+1
Jakt Mark   Åbacken,Bäckåsen
Datum   2014-10-13
 

Hjortarna såg på tre ställen av olika personer.

Tre hjortar gick in i samma såt,

två från söder och en från norr.

Alltså minst tre djur.

 

Rapportörens namn   Bent Sörensen
Jaktlag   Kappelabo
Antal   1
Jakt Mark   Kappelabo
Datum   2014-10-31
 
Hind

 

Rapportörens namn   Bent Sørensen
Jaktlag   Kappelabo
Antal   2
Jakt Mark   Kappelabo
Datum   2014-12-20
 
2stk. Hind