Älg och Kron skötselområde Mark SO

Jaktlag Areal Vuxna Vuxet han Vuxet hon Kalvar Djur Nyttj. grad % Avskj. /1000ha Slutrapport
Av Länsstyrelsen registrerad areal för jaktområde 14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO:   18878 hektar.
Anabäckshults Jaktlag 761 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Backens Jaktlag 2035 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 1 Ja
Dalagängets Jaktlag 1259 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 0.8 Ja
Farsnäs-Knapasjö Jaktlag 701 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Gigereds Jaktlag 470 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 2.1 Ja
Gunnbo-Fickasjö Jaktlag 429 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 2.3 Ja
Haratången-Långåkra Jaktlag 857 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Hemmingstorps Jaktlag 1093 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 1.8 Ja
Hultabergs Jaktlag 236 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Höga-Hägnens Jaktlag 665 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Kappelabos Jaktlag 214 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Kärra-Nedres Jaktlag 145 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Ljungaåns Jaktlag 327 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 3.1 Ja
Mark ÄSO 41 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Nej
Mjöasjös Jaktlag 693 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Ryds Jaktlag 150 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Sjöbo Jaktlag 464 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 2.2 Ja
Sjögårdens Jaktlag 1270 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0.8 Ja
Skårebo Jaktlag 492 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 2 Ja
Snells Jaktlag 907 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 1.1 Ja
Spjutås Jaktlag 981 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Stenshult Jaktlag 121 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Stommen-Backa Jaktlag 270 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 3.7 Ja
Sunds Jaktlag 439 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Svansjö-Kammarholms Jaktlag 755 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Trantorp Brättingstorp Jaktlag 1075 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 0.9 Ja
Ålbäckens Jaktlag 1561 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0.6 Ja
Älekullas Jaktlag 442 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
Älmhult-Stenshult 128 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 Ja
14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO 18981 4 (0) 4 (0) 0 (0) 11 (0) 0 0 0.8