Älg och Kron skötselområde Mark SO

Kronhjort Jakttider

Jakttider för kronhjort - hela landet utom Skåne län

Jakten bedrivs i två typer av områden:
• Kronhjortsskötselområde: Skötselplan för kronhjortsstammen upprättas. Jakten sker utan licens.
• Oregistrerad mark: Utanför kronhjortsskötselområde. Endast årskalv av kronhjort tillåten.

Inom kronhjortsskötselområde

16 aug–7 oktober. Endast hind och årskalv tillåtna. Till och med 30 september är det endast tillåtet att smyg- eller vaktjaga.

8 oktober – 31 januari. Alla djur.

1 februari – 28 (29) februari. Endast hind och årskalv tillåtna. Det är endast tillåtet att smyg- eller vaktjaga.

Utanför kronhjortsskötselområde

16 augusti – 31 januari. Endast årskalv tillåten. Till och med 30 september är det endast tillåtet att smyg- eller vaktjaga.

 

https://jagareforbundet.se/installningar/paragrafer/jakttid-kronhjort/