Älg och Kron skötselområde Mark SO

46 Ålbäcken  20121118      Jakt   Gylta    31  ja       

 

47 Ålbäcken 20121118     Jakt   Gylta    31  ja       

 

48 Ålbäcken  20121118      Jakt    Galt    29  ja       

 

49 Broken       Jakt    Gylta   20 ja       

 

50 Ålbäcken 20121215     Jakt   Galt     ja      

 

51 Ålbäcken 20121215     Jakt   Sugga     ja      

 

52 Ålbäcken 20121215     Jakt   Galt     ja      

 

53 Sjögården 20121205 21,00  22,15  Jakt   Galt 85   ja vak  3006   

 

54 Falghult 20121210   19,30 Jakt   Galt 76   ja vak 6,5x55  

 

55 Broken 20121229 09,00 10,30 Jakt   Gylta     ja      

 

56 Broken 20121229 09,00 11,15 Jakt   Kulting     ja      

 

  Jaktlag/Plats: Datum:    Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt: TrikinProv: Jaktsätt: Kaliber: Samjakt:
   
1 Falghult 20120123 20,45   Jakt   Galt 85   ja vak 93x62    
2 Röllelse 20120128  19,30    Jakt    Galt  105   ja vak  308     
3 Röllelse 20120205 20,15   Jakt   Årsgris 62   ja vak 308    
4 Röllelse 20120211 21,00   Jakt   Årsgris 65   ja vak 308    
5 Sjögården 20120213 18,00 18,05 Jakt   Sugga 55   ja vak 3006    
6 Sävsered 20120226     Jakt   Galt   25 ja        
7 Röllelse 20120420   01,30 Jakt   Sugga 63   ja vak 308    
8 Broken   20,00 20,30 Jakt   Galt 37   ja  vak  308    
9 Falghult 20120429   21,00 Jakt   Galt 80   ja vak 93x62    
10 Röllese 20120518    22,10 Jakt   Årsgris 59    ja  vak 308    
11 Sjögården 20120601 22,00 23,15 Jakt    Sugga    25  ja vak  6,5x55     
12 Sjögården 20120607 17:00 17:30 Jakt   Kullting   7 ja        
13 Sjögården 20120607 17:00 17:30 Jakt   Kullting   5 ja        
14 Sjögården 20120607 17:00 17:30 Jakt   Kullting   5 ja        
15 Röllese 20120614    21:15  Jakt    Kulting  15   ja  vak  308     
16 Röllese  20120705    23,15  Jakt    Kullting 19    ja  vak  3006    
17 Hängnen  201207  21,00  22,00  Jakt    Kullting  20    ja  vak      
18 Sjögården  20120719  22,00  01,00  Jakt    Kulting    ja  vak  3006     
19 Granhult  20120719    22,20  Jakt    Kulting    21 ja  vak  3006     
20 HögaHängnen 20120802    01,00  Jakt    Galt  90    ja  vak  3006     
21 Ålbäcken 201208     Jakt   Sugga 50   ja   6,5x55    
22 Ålbäcken  201208  22,00  23,15  Jakt    Sugga  41    ja  vak  308     
23 Gunnerhulu  20120806  21,15  21,29  Jakt    Kulting    15  ja 

vak

3006     
24 Gunnerhulu 20120807     Jakt    Kulting      ja  vak  3006     
25 Sjögården  20120713  21,00  01,10  Jakt   Kulting    20 ja  vak  3006     
26 Granhult  20120803    22,10  Jakt    Kulting     22 ja  vak  3006     
27 Granhult  20120803    2210  Jakt   Kulting     25 ja  vak  3006     
28 Sjögården  20120808  21,00  01,10  Jakt    Galt  110    ja  vak  3006     
29 Granhult  20120809  23,30    Jakt    Kulting  23    ja  vak  3006     
30 Gäddarp  20120813      Jakt    Sugga  40    ja  vak 3006     
31 HögaHängnen  20120812  23,00    Jakt    Sugga  60    ja  vak 

3006

   
32 Uddared  20120731    21,59  Jakt    Kulting    12  ja  vak  6,5x55     
33 Backen 20120819  05,00  06,30  Jakt    Sugga  93  54  ja  vak   3006    
34 Sjögården  20120815  21,00  22,00 Jakt   Kulting 15    ja vak  3006     
35 Sjögården  20120815  21,00 22,00  Jakt   Kulting  20   ja  vak  3006     
36 Rölelse  20120818    22,30  Jakt    Kulting  26  12  ja  vak  3006     
37 Gunnerhulu  20120812  20,00    Jakt    Årsgris    30 ja  vak  3006    
38 Gunnerhulu  20120821  21,00  01,30  Jakt    Årsgris    25 ja  vak  3006     
39 Ålbäcken 20120929   00,05 Jakt   Galt   58 ja vak 280    
40 KronansJakt  20120621    01,00  Jakt    Kulting  25    ja  vak  93x74R     
41 KronansJakt   20120621    01,00  Jakt    Kulting  25    ja  vak  93x74R     
42 KronansJakt    20120704    23,45  Jakt    Kulting  12    ja  vak  3006     
43 Sjögården  20121030    21,00  Jakt    Gylta  80    ja  vak  3006     
44 Trafikskada  20121117      Trafikskada    Gylta    40  ja         
45 Ålbäcken  20121118      Jakt    Sugga    55  ja