Älg och Kron skötselområde Mark SO

Om ni anser att en älg inte är godkänd som mänskoföda skall ni kontakta vår viltkaserare i området Marie Jonasson på tele

0730-745531

Om älgen blir kasserad skall ni kontakta någon i styrelsen för att få besked om ny älg.