Älg och Kron skötselområde Mark SO

Välkommen till Vildsvin i Mark!

Tommy & Richard

Bakgrund:

De första spåren efter vildsvin i våra marker upptäcktes i slutet av 1990. Trakterna runt Sund i Örby och mot Torestorp verkar vara ett mindre etableringsområde vid denna tid. Därefter har vildsvinen spridigt ut sig, mestadels mot söder och öster. I dags läget förekommer enstaka grisar och familjegrupper över stora delar av Marks kommun. Detta nyckfulla och intressanta vilt rör sig över stora områden och berör mer eller mindre flera intressegupper. Hur många grisar vi har är svårt att uppskatta, men det har skjutits och trafikdödats över 80 talet grisar sedan 2002. Vi antar, att jägare , jordbrukare, skogsägare och allmänheten behöver lära sig mera för att skapa förståelse och tolerans för denna viltresurs. Vi har därför sett detta arbete med att skapa ett forum för information , presentation ,och kanske också inspiration som en hjälp på vägen att förvalta vildsvinspopulationen.