Älg och Kron skötselområde Mark SO

Avskjutning jaktlag översikt älg 14-63-18-081-ÄÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO 2018                          
Jaktlag       Tilldelning         Avskjutning        
Namn Areal Vuxna Tjur Ko/Kviga Kalvar Djur Tjur Ko/Kviga Tjur-kalv Kvig-kalv Nyttj. grad % Avskj. /1000ha Slutrapport
Anabäckshult 585 0 0 1 0 0 0 1 0 1 200 3,4 Nej
Backen 1861 0 2 1 2 0 2 1 0 1 80 2,1 Nej
Broken 574 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100 1,7 Nej
Dalagänget 1156 0 1 1 1 0 1 1 0 3 167 4,3 Nej
Farsnäs-Knapasjö 735 0 0 1 2 0 0 1 1 1 100 4,1 Nej
Gigered 968 0 1 1 1 0 1 1 0 0 67 2,1 Nej
Gunnbo-Fickasjö 502 0 0 1 1 0 0 1 0 1 100 4 Nej
Haratången-Långåkra 951 0 1 1 1 0 1 1 1 0 100 3,2 Nej
Hemmingstorp 951 0 0 2 1 0 1 1 1 1 133 4,2 Nej
Hultaberg 233 0 0 0 1 0 0 0 1 1 200 8,6 Nej
Höga-Hägnen 511 0 1 0 1 0 1 0 0 0 50 2 Nej
Kappelabo 214 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Nej
Kärra-Nedre 145 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Nej
Ljungaåns Jaktlag 674 0 1 0 1 0 1 0 0 0 50 1,5 Nej
Mjöasjö 679 0 1 0 1 0 1 0 1 0 100 2,9 Nej
Ruds 314 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100 3,2 Nej
Sjögården 1095 0 1 1 1 0 1 1 1 2 167 4,6 Nej
Skårebo 523 0 0 1 1 0 0 1 0 0 50 1,9 Nej
Snells 932 0 1 1 1 0 1 1 1 1 133 4,3 Nej
Spjutås 1150 0 1 1 1 0 1 0 0 0 33 0,9 Nej
Stommen-Backa 405 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Nej
Störnings Älgar & Vinst Älg , Övrigt 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nej
Sunds 437 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Nej
Svansjö-Kammarholm 883 0 1 0 1 0 0 0 0 1 50 1,1 Nej
Trantorp 921 0 0 1 2 0 0 1 0 2 100 3,3 Ja
Ålbäcken 2224 0 2 1 2 0 2 1 2 0 100 2,2 Nej
Älekulla 437 0 0 1 2 0 0 0 1 0 33 2,3 Nej
Älmhult-Stenshult 135 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100 7,4 Nej
14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO 20590 0 15 16 32 0 15 12 10 17 87 2,7 Nej