Älg och Kron skötselområde Mark SO

Om du saknar inloggning till Viltdata ring eller maila till tele 0703142206 mail mikael@algimark.se

 Klicka på länken

Älg OBS och avskjutning

 

Logga in och välj REGISTRERA

Där kan ni välja om ni skall rapportera Fällt vilt eller Älg Observation

Välj jaktår

Klicka på spara efter att ni registrerat

---------------------------------------------------------------------

Registrera älg OBS

Sedan