Älg och Kron skötselområde Mark SO

Jaktlag/Plats: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt:
Sjögården 2016-01-06 20:30 02:15 Jakt Galt Vuxen 108 56
Gigered  2016-01-09 18:02  19:17  Jakt  Gylta  Vuxen  68  35 
Sjögården 2016-01-24 22:00 23:50 Jakt Galt Vuxen 52 25
Gigered 2016-01-28 18:50 18:50 Jakt Galt Årsgris 34 17
Broken 2016-03-14 19:00 20:35 Jakt Sugga Årsgris 38 20
Ryttartorpet 2016-04-10 21:00 21:05 Jakt Gylta Årsgris 25 13
Ryttartorpet 2016-04-10 21:00 21:05 Jakt Gylta Årsgris 22 11
Ryttartorpet 2016-04-12 05:25 05:30 Jakt Galt Årsgris  47 24
Ålbäcken 2016-04-19 20:30 21:40 Jakt Gylta Årsgris   29
Hultaberg 2016-04-18 20:30 20:45 Jakt Galt Årsgris 35 17
Sjögården 2016-05-02 19:00 21:15 Jakt Galt Vuxen 65 33
Ryttartorpet 2016-05-12 21:05 21:53 Jakt Galt Årsgris 52 27
Ålbäcken 2016-06-19 21:50 23:25 Jakt Galt Årsgris   24
Gigered 2016-06-26 23:13 02:40 Jakt Gylta Årsgris 43 22
Långåckra 2016-06-28 19:30 21:45 Jakt Gylta Vuxen 51 24
Hultaberg 2016-08-22 21:00 21:30 Jakt Galt Årsgris 60 30
Anabäckshult 2016-10-11 08:0   Jakt Gylta Vuxen 65  
Anabäckshult 2016-10-23 09:00   Jakt Gylta Vuxen 85  
Ryttartorpet 2016-10-24 19:50 19:55 Jakt Galt Vuxen 92 47
Ryttartorpet 2016-11-02  03:40 03:45  Jakt  Galt  Årsgris  32  17 
Broken  2016-11-05  08:00  10:30  Jakt  Gylta  Årsgris     
Hemmingstorp 2016-11-05 08:30 12:15 Jakt Gylta Kulting 20 8
Hultaberg 2016-11-06 20:15 20:16 Jakt Galt Kulting 22 10
Skårebo 2016-11-12 08:00 10:00 Jakt Gylta Årsgris 50 24
Skårebo 2016-11-12 08:00 09:00 Jakt Gylta Årsgris 50 24
Ålbäcken 2016-12-04 08:30   Jakt   Vuxen    
Ålbäcken 2016-12-04 08:30   Jakt   Vuxen    
Ålbäcken 2016-12-04 08:30   Jakt   Vuxen    
Broken 2016-12-19 08:30 09:30 Jakt Gylta Vuxen    
Broken 2016-12-19 08:30 10:40 Jakt Galt Årsgris    
Broken 2016-12-19 08:30 10:55 Jakt Galt Vuxen    
Gigered 2016-12-19 08:30 09:55 Jakt Gylta      
Gigered 2016-12-19 08:30 13:55 Jakt Galt      
Anabäckshult 2016-12-19 08:30   Jakt Galt Vuxen    
Anabäckshult 2016-12-19 08:30   Jakt   Årsgris    
Anabäckshult 2016-12-19 08:30   Jakt   Årsgris    
Anabäckshult 2016-12-19 08:30   Jakt   Årsgris    
Anabäckshult 2016-12-19 08:30   Jakt   Årsgris    
Anabäckshult 2016-12-19 08:30   Jakt   Årsgris    
Anabäckshult 2016-12-19 08:30   Jakt   Årsgris