Älg och Kron skötselområde Mark SO

RadNr: Jaktlag: Datum: Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt:
1 Kärra Nedre 2024-01-31 23:00 23:00 Jakt Galt Vuxen 90 47
2 Kärra Nedre 2024-02-28 22:00 22:10 Jakt Galt Årsgris 58 28
3 Dalagänget 2024-04-30     Jakt Galt Vuxen 87  
4 Kärra Nedre 2024-05-02 10:00 02:30 Jakt Galt Vuxen 75 38
5 Kärra Nedre 2024-05-25 22:00 22:45 Jakt Gylta Årsgris 55 27
6 Kärra Nedre 2024-05-25 22:00 22:45 Jakt Galt Kulting 18 9
7 Sundsjaktlag 2024-05-29     Jakt Galt Vuxen   47
8 Kärra Nedre 2024-06-03 22:30 22:45 Jakt Galt Vuxen 112 57
9 Kärra Nedre 2024-06-06     Trafik Galt Vuxen 75 37
10 Sjöbojaktlag 2024-06-08 20:30   Jakt Galt Vuxen 128 95
11 Kärra Nedre 2024-06-10 21:00 23:05 Jakt Galt Vuxen 95 48