Älg och Kron skötselområde Mark SO

Kontaktperson för Mark vid rovdjursangrepp sett till kretsfunktion:
Andreas Martinsson 0702-771265. Länsstyrelsen Bertil Andersson: 0704-320423.
Dessa läggs in på hemsidan.