Älg och Kron skötselområde Mark SO

Den 16/8 gäller följande för kronhjort läs här

Och här

---------------------------------------------------------------------------------------

Licensen 2021-2022

4 st Hindar

5 st Kalvar

20210828

----------------------------------------------------------------------------------------

Följande text finns från årsmötets protokollet:

"Älgjaktstart 2021 efter riksdagens beslut om nya jakttider. Förslaget från styrelsen är att jakten även detta år börjar 2’a måndagen i oktober dvs 11/10 och till nästa år så börjar vi den 8/10. 

Då alla jaktlag inte var representerade på årsmötet vill styrelsen få in synpunkter från alla jaktlag senast 15/6 om vi ska börja årets älgjakt fredag 8/10 eller måndag 11/10 i år. Maila till styrelsen@algimark.se" 

Idag har vi haft styrelsemöte och alla jaktlag har röstat och resultatet är

 11 jaktlag vill börja jakten 8/10

17 jaktlag vill börja jakten 11/10 (majoritet)  

Styrelsens beslut är att älgjakten i år 2021 börjar måndagen 2021-10-11. OBS, nästa år börjar älgjakten 8/10 enligt ny jakttidstabell. 

Planera in Jaktledarmöte/Höstmöte 2021-09-29, plats meddelas senare. Då beslutas om tilldelningar, kalvjakt och taggantal på hjortar och älg.

Kronhjortsjakten börjar 8/10.

Mvh
Styrelsen ÄSO Mark

---------------------------------------------------------------------------------------

OBS klicka på länken och se filmen från SLU om Älg

https://vimeo.com/460183524/e0de4673ff

 

Hjorten var silver medalj och 6 årgammal

För guld är det 195p skåne och 210p för resten av sverige

Poängen på hjorten 205,2.

 

Aktuellt

2020-09-13

Jaktledaremöte - Höstmöte

Onsdagen den 29/9 kl 19,00, Plats Stayhomes lokar i gammla Kinnasands fabrik Kinna. 

2021-05-19

Årsmöte genomfört via Teams 20210519 Dokument finns att läsa här Under Dokument

2020-11-08

Årsmöte & Avstämmningsmöte Måndagen den 9/11 Är inställt på grund av

COWI-19

2020-09-06

Jaktledaremöte -Samrådsmöte Tisdagen den 29/9 kl 19 hemma hos Anders Henriksson (i hans verkstad), Öresjövägen 89 (300 m från Mos). Vi begränsar oss till en mindre samling detta året se inbjudan utskickad till jaktledarna. 

2020-08-19

Styrelsen är kallad till möte den 1/9 kl 18:00 Örby StayHomes lokaler.

2020-08-01

Ny skötselplan för kronhjort finns, se avskjutning av Hind och Kalv från och med 16/8.

Avrapportering via SMS gäller omg. vid fällt Kron.

Se: http://www.algimark.se/page_169.html

Plan: http://www.algimark.se/files/Beslut_MSO_NY_Plan_OK.pdf

2020-04-07

OBS OBS OBS

Årsmöte-Samrådsmöte

21/4 ställer vi in. Vi återkommer med ny tid, förmodligen efter sommaren, ev i samband med höstmöte. 

Spillningsinventeringen fortgår. Viktigt att ni inventerar före den 16/4

2019-11-04

Avstämmings möte söndagen den 17/11 kl 19:00 kupan Örby. 

2019-09-24

Protokoll från Jaktledare & Höstmötet finns att läsa här http://www.algimark.se/filearea_60.html 

2019-09-24

Jaktledar och Höstmöte ÄSO MARK SO Tisdagen den 24/9 kl 18.30 i Kupan Örby. 

2018-12-16

Årsmöte för ÄSO MARK SO Torsdagen den 21/3 kl 19.00 Örby Kupan StayHome Välkommna!

2018-12-16

Info om Kronhjort från SLU https://www.youtube.com/watch?v=msqlOGb1ggY 

2018-12-15

Info om Vildsvin från SLU https://www.youtube.com/watch?v=5Wl6SjG9z0I

2018-10-22

Avstämningsmöte den 4/11 i Kupan Örby kl 19:30

2018-09-21

Jaktledarmöte tisdag den 25/9 i Kupan Örby kl 19:00 (jaktledaremöte och höstmöte samkörs, varje jaktledare kan ta med sig någon från varje jaktlag om så önskas).

2018-08-16

Älgskötselplanen godkännd av LST.

2018-06-01

Älgskötselplanen har skickats vidare till LST från ÄFO9.

2018-03-03

Årsmöte den 4/4 Öxabäcksbyggdegård kl 18.30

Nyheter

Öva ert skytte på Stjärnåsens skytte center http://www.stjarnasen.se

Hitta till Stjärnåsen