Älg och Kron skötselområde Mark SO

2015

Rapportörens namn   Hans-Ulric Göransson
Jaktlag   Dalagänget
Antal   3 kronhjortar
Jakt Mark   Dal 1:5
Datum   20150408
 

3 kronhjortar synliga, gick ut på åker för att beta i skymning.

 

Rapportörens namn   Hans-Ulric Göransson
Jaktlag   Dalagänget
Antal   5 st
Jakt Mark   Dal 1:5
Datum   20150409
 
5 st kronhjortar ute på åkern för att beta, under våren ifjol sågs 4 st hjortar, varav en högdräktig, vid upprepade tillfällen. Samma djur?

 

Rapportörens namn   Krister Landgren
Jaktlag   Anbäckshult
Antal   2
Jakt Mark   Killingsås
Datum   2015-08-16
 
2st Hindar

 

Rapportörens namn   Hans Leandersson
Jaktlag   Sjögården
Antal   2 kronhjortar
Jakt Mark   Kärra övre
Datum   2015-10-01
 
1 hjort och 1 hind

 

Rapportörens namn   Carl-Anders Axelsson
Jaktlag   Spjutås
Antal   5
Jakt Mark   Spjutås
Datum   2015-10-12
 

Hind och kalv 3 okända

 

Rapportörens namn   Mikael Fransson
Jaktlag   Backen
Antal   2
Jakt Mark   Backen
Datum   2015-10-13
 
Hind & Kalv

 

Rapportörens namn   jimmy johansson
Jaktlag   Farsnäs - Knapasjö
Antal   1
Jakt Mark   prekebo
Datum   2015-10-25
 
hind

 

Rapportörens namn   Kent Stensson
Jaktlag   Snells
Antal   1
Jakt Mark   Basthult
Datum   2015-10-15
 
Hjort 6 taggar

 

Rapportörens namn   Carl-Hilding Persson
Jaktlag   Dalagänget
Antal   1
Jakt Mark   Killingsäs
Datum   2015-10-25
 
En hind sågs vid två tillfällen av olika personer.