Älg och Kron skötselområde Mark SO

Rapportörens namn   Johan Lundblad
Jaktlag   Backen
Antal   4
Jakt Mark   Attared
Datum   20170727
 
2 hindar och 2 kalv

 

Rapportörens namn   Peter skantz
Jaktlag   Anabäckshult
Antal   1
Jakt Mark   Anabäckshult
Datum   2017-11-11
 
Kapital

 

Rapportörens namn   Jimmy Johansson
Jaktlag   Knapasjö
Antal   4
Jakt Mark   Prekebo
Datum   30-12-17

 

Rapportörens namn   Hans Leandersson
Jaktlag   Sjögården
Antal   8
Jakt Mark   Strixbo
Datum   180126