Älg och Kron skötselområde Mark SO

2016

Rapportörens namn   Hans Leandersson
Jaktlag   Sjögården
Antal   4
Jakt Mark   Strixbo
Datum   20160226
 
3 hindar och 1 kalv

 

Rapportörens namn   Peter Skantz
Jaktlag   Anabäckshult
Antal   4
Jakt Mark   Anabäckshult
Datum   2016-03-11

 

Rapportörens namn   Kent Stensson
Jaktlag   Snells
Antal   4
Jakt Mark   Basthult
Datum   2016-05-01

 

Rapportörens namn   Peter Skantz
Jaktlag   Anabäckshult
Antal   4
Jakt Mark   Anabäckshult
Datum   2016-10-10

 

Rapportörens namn   Bent Sörensen
Jaktlag   Kappelabo
Antal   3
Jakt Mark   Kappelabo
Datum   2016-10-10
 
2 hundjur + 1 hjort