Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

 

OBS!!!

OMG efter att hjorten är skjuten skall ni maila till hjortskjuten@algimark.se

Ni kan även medela er Jaktledare som kan vidarebefodra i SMS gruppen ÄSO Mark SÖ om skjuten kronhjort. Mer om kronhjort kan ni läsa på jägarförbundets hemsida.