Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

 

OBS 

OMG efter att hjorten är skjuten skall ni maila till hjortskjuten@algimark.se

Ni kan även medela er Jaktledare som kan vidarebefodra i SMS gruppen ÄSO Mark SÖ om skjuten kronhjort.

 

Mer om kronhjort kan ni läsa här: https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/kronhjort/