Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

 

OBS 

Hjort Tjurar som vi nu har på Licens skall vara spets hjort och ej kapital.

 

OMG efter att hjorten är skjuten skall ni maila till hjortskjuten@algimark.se

Ni kan även medela er Jaktledare som kan vidarebefodra i SMS gruppen ÄSO Mark SÖ om skjuten kronhjort.

 

Mer om kronhjort kan ni läsa här: https://jagareforbundet.se/vilt/vilt-vetande/artpresentation/daggdjur/kronhjort/