Älg och Kron skötselområde Mark SO

RadNr: Jaktlag:      Datum:   Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder:    Viktlevande: Slaktvikt:
1 Snells 20220106 22:00 23:36 Jakt Gylta Vuxen 113 58
2 Ålbäcken 20220107 21:00 21:40 Jakt Galt Årsgris   27
3 Dalagänget 20220108 08:15 10:00 Jakt Gylta Kulting 15  
Ljunganån 20220115 08:30 14:00 Jakt Gylta Årsgris 48 26
5 Ljunganån 20220115

08:30

14:00 Jakt Gylta Årsgris 42 20
6 Ljunganån  20220115 08:30  14:00 Jakt Galt  Vuxen 84  46
7 Ljunganån 20220115 08:30 14:00 Jakt Sugga Vuxen 85 46
8 Ålbäcken 20220122 09:00 12:00 Jakt Sugga Vuxen   42
9 Ålbäcken 20220122 09:00 11:00 Jakt Gylta Årsgris   22
10 Ålbäcken 20220122 09:00 11:00 Jakt Galt Årsgris   23
11 Ålbäcken 20220122 09:00 10:00 Jakt Gylta Årsgris   21
12 Knapasjö 20220123 08:00   Jakt Gylta Kulting 30 15
13 Sjögården 20220212 20:00 22:00 Jakt Gylta Årsgris 38 19
14 Sjögården 20220221 17:00 17:30 Jakt Galt Årsgris 44 22
15 Ljunganån 20220222 18:15 19:10 Jakt Galt Årsgris 39 20
16 Ljunganån 20220316 19:30 19:40 Jakt Galt Årsgris 41 22
17 Sjögården 20220404 20:00 21:10 Jakt Galt Årsgris 18 36
18 Sjögården 20220404 20:00 21:20 Jakt Gylta Årsgris 17 34
19 Ålbäcken 20220405 22:00 22:40 Jakt   Årsgris   25
20 Dalagänget 20220405     Jakt Galt Vuxen    
21 Ålbäcken 20220412 22:00 22:40 Jakt   Årsgris   25
22 Hultaberg 20220416 20:00 02:00 Jakt Galt Vuxen 60 119
23 Kärra Nedre 20220421 01:25 01:30 Jakt Galt Årsgris 49 25
24 Ljunganån 20220424 20:30 21:40 Jakt Galt Årsgris 36 16
25 Brättingstorp 20220506 22:00 22:50 Jakt Gylta Vuxen 33 62
26 Sjögården 20220608 21:00 21:30 Jakt Gylta Vuxen 65 33
27  Sjögården 20220628 21:00 21:45 Jakt Galt Vuxen 65 32