Älg och Kron skötselområde Mark SO

Datum  Vilt  Väg:nr  Eftersök
2010-01-08 Brastorp Dött
2010-01-09 Älg Hermunstorp Dött
2010-01-11 Älg 1548 Avlivad
2010-01-13 Älgkalv 1530 Oskadad
2010-01-16 156 Avlivad
2010-01-20 Brastorp Dött
2010-01-20 Älg 1526 Oskadad
2010-01-20 Älg 1532 Oskadad
2010-02-05 Älg 1532 Oskadad
2010-02-13 156 Ej påträffat
2010-02-14 1532 Dött
2010-03-18 156 Dött
2010-04-19 1530 Dött
2010-04-19 156 Dött
2010-04-24 156 Oskadad
2010-05-06 156 Dött
2010-05-07 1547 Dött
2010-05-11 1532 Ej påträffat
2010-05-19 Älg 1532 Dött
2010-05-25 156 Dött
2010-05-27 1526 Ej påträffat
2010-05-29 156 Dött
2010-06-06 1530 Dött
2010-06-12 156 Dött
2010-06-27 156 Dött
2010-06-27 Älg 1532 Dött
2010-06-29 1547 Dött
2010-06-29 Älg 156 Avlivat
2010-07-02 1530 Avlivat
2010-07-07 1526 Dött
2010-07-12 156 Dött
2010-08-03 Älg 1532 Dött
2010-08-06 1532 Avlivat
2010-08-22 1526 Oskadad
2010-08-31 Älg 1530 Ej påträffat
2010-09-04 1532 Avlivat
2010-09-06 Älg 1547 Oskadad
2010-09-09 Älg 1530 Oskadad
2010-09-09 Älg 1530 Ej påträffat
2010-09-13 Älg 156 Avlivad
2010-09-20 Två kalvar 156 Skjutna enl. tillstånd av polis.
2010-09-20 1548 Dött
2010-09-22 1530 Dött
2010-10-01 Vildsvin 1532 Dött
2010-10-01 1532 Oskadad
2010-10-01 1532 Ej påträffat
2010-10-15 156 Oskadad
2010-10-15 Vildsvin 156 Avlivat
2010-10-17 1526 Dött
2010-11-01 Vildsvin 1532 Dött
2010-11-06 156 Ej påträffat
2010-11-08 156 Oskadad
2010-11-10 156 Dött
2010-11-11 1526 Dött
2010-11-13 156 Dött
2010-11-26 156 Oskadad
2010-11-27 156 Dött
2010-12-01 1647 Ej påträffat
2010-12-01 156 Dött
2010-12-04 1547 Avlivat
2010-12-07 156 Dött
2010-12-09 156 Dött
2010-12-09 1532 Dött
2010-12-18 Älg 156 Oskadad
2010-12-19 1532 Dött
2010-12-20 156 Avlivat