Älg och Kron skötselområde Mark SO

 

Svenska Jägareförbundet viltövervakning                        
Avskjutning jaktlag översikt älg 14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO 2022                        
Jaktlag       Tilldelning         Avskjutning      
Namn Areal Vuxna Tjur Ko/Kviga Kalvar Djur Tjur Ko/Kviga Tjur-kalv Kvig-kalv Nyttj. grad % Avskj. /1000ha
Anabäckshult 740 1 0 0 0 0 0 1 0 0 100 1,4
Backen 1684 1 0 0 2 0 0 1 0 0 33 0,6
Dalagänget 1205 1 0 0 1 0 0 1 0 0 50 0,8
Farsnäs-Knapasjö 700 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 1,4
Gigered 566 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gunnbo-Fickasjö 459 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Haratången-Långåkra 857 1 0 0 0 0 0 0 1 0 100 1,2
Hemmingstorp 882 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 2,3
Hultaberg 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Höga-Hägnen 590 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 1,7
Kappelabo 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kärra-Nedre 145 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,9
Ljungaåns Jaktlag 583 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100 1,7
Mark ÄSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mjöasjö 693 1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 1,4
Ryd Jaktlag 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sjöbo Jaktlag 412 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,4
Sjögården 1147 1 0 0 1 0 1 0 0 0 50 0,9
Skårebo 491 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Snells 885 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 2,3
Spjutås 969 1 0 0 1 0 0 1 0 0 50 1
Stenshult Jaktlag 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stommen-Backa 305 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3,3
Störnings Älgar & Vinst Älg , Övrigt 197 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sunds 428 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Svansjö-Kammarholm 743 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Trantorp Brättingstorp Jaktlag 932 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100 2,1
Ålbäcken 1839 1 0 0 2 0 1 0 0 0 33 0,5
Älekulla 442 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Älmhult-Stenshult 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO 18650 13 0 0 20 0 6 6 4 4 60 1,1