Älg och Kron skötselområde Mark SO


Jaktlag/Plats: Datum:    Jaktstart: Vildsvinskjuten: Dödsorsak: Kön: Ålder: Viktlevande: Slaktvikt: TrikinProv: Jaktsätt: Kaliber: Samjakt: Eftersök:  
Rölese 20110122   21:00 Jakt Galt Vuxen 80Kg   Ja Vakjakt 3006   Nej  
Falghult 20110319 20:00  22:35 Jakt Galt  Årsgris  60Kg 36Kg Ja Vakjakt 93x62   Nej  
Granhult  2011   04:30  Jakt  Galt  Vuxen 140Kg   Ja  Vakjakt      Nej   
Rölese  20110606   23:45  Jakt  Galt  Årsgris  69Kg    Ja  Vakjakt      Nej   
Drakåsen  20110610    23:00  Jakt  Galt  Årsgris  60Kg    Ja  Vakjakt      Nej   
Sjögården  20110619  21:00  23:00  Jakt Galt  Vuxen  70Kg    Ja Vakjakt 30-06   Ja  
Tån 201106       Galt                  
Sjögården 20110625 21:00 21:45 Jakt Galt Årsgris 60Kg     Vakjakt 30-06   Nej  
Kammarholmen 20110626   22:10 Jakt Galt Vuxen 160Kg     Vakjakt     Nej  
Tosthult  20110710  22:45  23:45  Jakt  Galt  Årsgris  62Kg  32Kg  Ja  Vakjakt      Nej   
Sjögården  20110714 21:00 02:08  Jakt  Sugga  Vuxen  80Kg    Ja  Vakjakt  30-06    Ja   
Falghult 20110715      Jakt    Kullting  20Kg    Ja  Vakjakt  6.5x55    Nej   
Falghult  20110715      Jakt    Kullting  20Kg    Ja  Vakjakt  6.5x55    Nej   
Törsvik 20111001  08:00    Jakt  Galt    125Kg  65Kg  Ja  Jakt  7x57R    Nej   
Långåkra          Lennart Eriksson     20111007  06:45      07:05               Jakt           Galt      Kulting  30Kg            15Kg       Ja             Jakt       3006                  

Nej        

Hemmingstorp Leif Andersson 20111013 10:30   Jakt    Kulting  30Kg    Ja  Jakt  30-06    Nej 
Hemmingstorp  Leif Andersson  20111013  10:40    Jakt  Sugga  Vuxen  80Kg    Ja  Jakt  6.5x55    Nej 
Hemmingstorp  Niklas Lundhell  20111013  10:45    Jakt  Sugga  Vuxen  90Kg    Ja  Jakt  6.5x55    Nej 
Dunkared Torbjörn Stensson  2011016  08:30  09:45 Jakt  Galt Vuxen 136Kg  68Kg  Ja  Jakt  270Win    Nej 
Mörkhult Roger Lundstedt 20111205 20:00  20:10 Jakt  Galt Årsgris  44Kg   Ja  Vakjakt 3006   Nej
Falghult Jimmy Johansson 20111205 22,45   Jakt Gylta Årsgris 40   Ja Jakt 93x62   Nej