Älg och Kron skötselområde Mark SO

Avskjutning (Tilldelning)
Jaktlag Areal Vuxna Vuxet han Vuxet hon Kalvar Djur Nyttj. grad % Avskj. /1000ha  
Av Länsstyrelsen registrerad areal för jaktområde 14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO:   18936 hektar.
Anabäckshult 740 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (1) 0 50 1.4  
Backen 1684 2 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 100 1.8  
Broken 443 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0  
Dalagänget 1205 1 (0) 1 (1) 0 (1) 0 (1) 0 33 0.8  
Farsnäs-Knapasjö 700 0 (0) 0 (1) 0 (0) 2 (2) 0 67 2.9  
Gigered 566 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 100 1.8  
Gunnbo-Fickasjö 459 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 2.2  
Haratången-Långåkra 857 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (1) 0 50 1.2  
Hemmingstorp 882 1 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 100 2.3  
Hultaberg 143 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 7  
Höga-Hägnen 590 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 0 0  
Kappelabo 214 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 4.7  
Kärra-Nedre 145 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 6.9  
Ljungaåns Jaktlag 583 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 100 1.7  
Mjöasjö 693 1 (0) 0 (0) 1 (1) 2 (2) 0 100 4.3  
Ryd Jaktlag 150 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0  
Sjöbo Jaktlag 412 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 0 2.4  
Sjögården 1147 2 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 100 2.6  
Skårebo 491 1 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (0) 0 200 4.1  
Snells 885 1 (0) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 0 100 3.4  
Spjutås 969 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (2) 0 33 1  
Stenshult Jaktlag 121 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0  
Stommen-Backa 305 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 0 6.6  
Störnings Älgar & Vinst Älg , Övrigt 197 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0  
Sunds 428 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0  
Svansjö-Kammarholm 743 1 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 100 2.7  
Trantorp Brättingstorp Jaktlag 932 1 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 100 2.1  
Ålbäcken 1839 2 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 0 100 1.6  
Älekulla 442 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0  
Älmhult-Stenshult 128 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0  
14-63-18-081-Ä ÄLGSKÖTSELOMRÅDE MARK SO 19093 19 (0) 11 (11) 8 (10) 19 (17) 0 100 2