Älg och Kron skötselområde Mark SO

Efter det gångna jaktåret är det viktigt att spillningsinventeringen genomförs även om man inte haft möjlighet att skjuta älg.

Spillningsinventeringen nu i vår 2024 skall genomföras med APPEN som är framtagen av jägarförbundet. Appen kommer att användas i hela förvaltningsområde 9 (ca 320 000 Ha) föregående år användes den av 2 st ÄSOn av 26 st, inventeringsresultatet användes bland annat som underlag till att förnya skötselplaner, resultatet var mycket bra och appen var uppskattad av dom som använde den.

I år inventerar vi fullt ut med hjälp av "Vildata appen". Vi räknar älgskit och rådjursspillning. Älg radie 5,64m, rådjur radie 1,78m. All registrering sker direkt på plats i skogen vid "pinnen".

Appen laddas ner beroende av mobilens operativ via appstore eller om det är en android via play butik. Symbolen skall se ut enligt nedan när man söker på ”Jägarförbundet” appens namn ”Viltdata”  med denna symbol 

OCH INTE ”viltappen” 

 

Ny nyckel kommer för inventeringen 2024 inom kort.

 

När man öppnat appen trycker man på ”JAKTLAG/GRUPPER” där efter symbolen med ett plustecken för att fylla i nyckeln (se nedan).

 

Fördelar:

Appen kommer meddela när man är inom några meter till punkten som är utmärk sedan tidigera.

Info App:

Appen använder den inbyggda GPS-funktionen som finns i smartphonen och hämtar data till trakterna via internet och laddar upp resultatet via internet anslutningen, saknas det internet anslutning vid trakten, lagras det på mobil tills anslutning finns.