Älg och Kron skötselområde Mark SO

Älgskötselområde Mark SO    
             
Avgifter i samband med älgjakt 2023/2024      
             
Fällavgift  Vuxen Älg 1400kr  

Betalas

senast 31/1

2023

Fällavgift  Älg Kalv 450kr     

Betalas

senast 31/1

2023

 
Fällavgift  Vuxen  Hjort 600Kr    

Betalas

senast 31/1

2023

 
 
Fällavgift   Kron Kalv  250Kr     

Betalas

senast 31/1

2023

 
 
           
Betalas till             
Älgskötselområde Mark SO        
Peter Skantz          
           
Bankgiro nummer 223-7295      
             
Märk betalning med Jaktlagets namn och speca typ av betalning  
1. Adm avg          
2. Tilldelning          
3. Fällavgift          
             
Telefon Peter Skantz 076-0478977 pskantz@live.com