Älg och Kron skötselområde Mark SO

Kapitalhjort fotograferad i skötselområdet.

Bilden visar ingen spets hjort

2 st Hjortar Jaktstart andra måndagen i Oktober (beslut om avskjutning på storlek tages i mötet med jaktledarna och styrlelsen)

4 st Hind att skjuta Jaktstart 16/8

6 st Kalvar att skjuta Jaktstart 16/8

20200810

Jakttider för kronhjort

Inom kronhjortsskötselområde

16 aug-31 jan. Under tiden den 16 aug- fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse HIND och KALV. Till och med den 30 sep får jakten enbart ske som smyg- eller vaktjakt

 

Ta del av vad som gäller inför jaktstarten på kronhjort.

OBS 

Hjort Tjurarna som vi nu har på Licens skall vara spets hjort och ej kapital.

OMG efter att hjorten är skjuten skall ni maila till hjortskjuten@algimark.se

Ni kan även medela er Jaktledare som kan vidarebefodra i SMS gruppen ÄSO Mark SÖ om skjuten kronhjort.

Info om kronhjort gå till Kronsköselområde.

Jakt för att förebygga skador av vilt i Västra Götalands län

  • Du får jaga årskalv av dov- och kronhjort vid oskördade fält om det behövs för att förebygga skada mellan 1 juli – 15 april.
  • Du får jaga årskalv av kronhjort som orsakar stamskada på barrträd den 1 juli — den 15 april. Mer info på Länstyrelsens hemsida