Älg och Kron skötselområde Mark SO

Datum Vilt Väg:nr Eftersök
20110327 Älgkalv 1526 Skadad
20110401 1526 ej påträffat
20110214 156 ej påträffat
20110217 älgtjur 1532 avlivad
20110218 1526 avlivad
20110218 156 ej påträffad
20110319 1526 avlivad
20110319 156 dött
20110324 1532 ej påträffat
20110329 1526 avlivad
20110330 156 ej påträffad
20110409 1532 dött
20110419 156 dött
20110420 1532 avlivad
20110424 156 avlivad
20110505 156 dött
20110513 1532 ej påträffad
20110517 Hede gård? avlivad
20110517 Älgkviga 156 avlivad
20110520 Älgkviga 156 oskadad
20110530 1532 ej påträffad
20110603 156 dött
20110605 Älgkviga 41 dött
20110607 1530 dött
20110621 1526 dött
20110621 156 dött