Älg och Kron skötselområde Mark SO

                                             Eftersöksekipage. 

Spårande hundar & Ställande

Henning Abrahamsson, Älekulla. Tel: 0320-55546. / 070-3660062.

Mikael Andersson, Skephult. Tel: 0320-73073. / 070-5899172.

Roger Stensson, Älekulla. Tel:  070-6550161.

Gunnar Furuvik, Berghem. Tel: 0320-47347. / 070-437626.

Mikael Fransson, Kinna. Tel: 0320-12191. / 070-3142206.